logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-12-05 09:40:25

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-127/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup zamka elektronicznego wraz z montażem w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-12-18 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-126/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
Data składania ofert: 2019-12-18 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-124/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sukcesywna dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej Pb-95 dla pojazdów eksploatowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2019-12-16 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-123/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
zakup certyfikatu kwalifikowalnego do podpisywania dokumentów
Data składania ofert: 2019-12-13 11:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-122/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
zakup/odnowienie certyfikatu SSL
Data składania ofert: 2019-12-13 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-121/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup 2 szt. wycieraczek podłogowych.
Data składania ofert: 2019-12-13 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-120/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa telefonu bezprzewodowego współpracującego z aparatem słuchowym (1 sztuka) wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-12-10 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-119/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług pocztowych
Data składania ofert: 2019-12-11 13:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-118/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup kolorowego, atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego z systemem stałego zasilania w atrament.
Data składania ofert: 2019-12-11 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-116/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa bankowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (ŚCP).
Data składania ofert: 2019-12-11 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-117/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa tabletek czyszczących oraz filtrów do wody, do ekspresów ciśnieniowych.
Data składania ofert: 2019-12-09 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-115/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa podstawki z uchwytem do przepisywania dokumentów w ilości 4 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-12-06 10:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-114/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup / odnowienie certyfikatu SSL
Data składania ofert: 2019-12-06 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-113/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa kolokacji 2 szt. serwerów oraz 2 szt. urządzeń typu NAS w 2020r.
Data składania ofert: 2019-12-06 12:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-112/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa ergonomicznych foteli biurowych w ilości 15 sztuk wraz z transportem oraz ich montażem do siedziby Zamawiającego.
Data składania ofert: 2019-12-06 15:30:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;