logo bip

Czas wygenerowania treści 2024-07-18 12:40:30

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania

Data: 2011-08-19

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz 1243) informujemy, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wyznacza adres e-mail: scp@scp-slask.pl jako główne źródło komunikacji dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy. Jednocześnie informujemy, że osoby uprawnione,  o których mowa art. 11 ust. 3  winny zgłaszać chęć skorzystania z usług tłumacza  co najmniej na 3 dni robocze przed tym  zdarzeniem  i  wskazać proponowaną datę wizyty wraz z danymi kontaktowymi oraz sposób komunikowania się w celu zrealizowania zgłoszenia.
Ponadto prosimy o doprecyzowanie tematyki spotkania.

 


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista ds. organizacyjnych - informatyk Jacek Maciejewski 2012-09-17 11:50:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Paweł PIKOŃ Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2011-08-19 11:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;