logo bip

Czas wygenerowania treści 2024-07-18 13:13:18

Regulamin korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Data: 2012-01-20
 1. Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego serwisu o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej (zwanego w skrócie Bip), prowadzonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. Bip został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których Śląskie Centrum Przedsiębiorczości publikuje informacje zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
 4. Przy projektowaniu Bip wykorzystano jedynie otwarte standardy i technologie. Nie mniej ze względu na bardzo dużą różnorodność systemów operacyjnych, przeglądarek i konfiguracji sprzętowych system został dokładnie przetestowany tylko w aktualnych wersjach najpopularniejszych systemów i przeglądarek. Dla prawidłowego działania Bip zaleca się:
  1. system operacyjny: Microsoft Windows XP/Vista lub Linux,
  2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript: Microsoft Internet Explorer od wersji 6 wzwyż albo Firefox od wersji 2 wzwyż,
  3. przeglądarki umożliwiające przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212 poz. 1766 z dnia 11 października 2005r.), w szczególności Acrobat Reader umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.
 5. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 2012-01-20.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista ds. organizacyjnych - informatyk Jacek Maciejewski 2012-01-20 16:07:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Paweł PIKOŃ Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2012-01-20 16:03:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;